Bierzmowanie Drukuj

 

Drodzy Kandydaci!!!!

 

Przygotowanie nasze do sakramentu Bierzmowania składa się z dwóch elementów:

1. Formacja liturgiczna, czyli udział we Mszy św. Staramy się przyjmować słuchać i przyjmować Jezusa w Komunii św.

Przypominam też o Spowiedzi św., która jest wielką pomocą w kształtowaniu Twojej osoby.

Jeśli nie ma Ciebie na niedzielnej Mszy, czy uczestniczysz w Niej w domu???

2. Wiedza, czyli oprócz wiedzy zdobywanej na lekcjach i katechezie (teraz online) obowiązują nas wiadomości poukładane w katechizm.

To nic innego jak materiał który jest w ramach kl. III SP. Zapraszam więc do zakładki Komunia św.